Pasparta je estetický rámeček s větším významem

pasparty

Pasparta je často přehlížený, avšak zároveň důležitý prvek v rámci prezentace uměleckých děl, fotografií a dalších vizuálních artefaktů. Je to ten tenký, často bílý okraj, který obklopuje samotný obraz nebo fotografii uvnitř rámu. I když na první pohled může vypadat jako prostá ozdoba, pasparta má řadu estetických, ochranných a kontextuálních funkcí, které přispívají k celkovému vnímání a hodnotě díla.

Pasparta je estetický prvek, který není jen prázdným rámečkem kolem díla, ale má mnohem hlubší význam. Pomáhá zvýraznit dílo, chrání ho před poškozením a nabízí kontext pro jeho vnímání. Historicky se vyvíjela od jednoduchého oddělení textu až k důležité součásti prezentace umění a fotografií. Je to malý detail, který může mít velký dopad na celkový dojem z vizuálního díla.

Rám na obraz a pasparta jsou jako sourozenci.

Co to je pasparta?

Pasparta je pruh kartonu nebo jiného materiálu, který se umisťuje mezi rámem a samotným dílem. Běžně je vytvořena z kyseliny-volného papíru nebo kartonu, aby se minimalizovaly poškození díla. Pasparta může být různě široká a může mít různé barvy, aby lépe ladila s dílem a podtrhla jeho vizuální charakter.

K čemu nám je pasparta?

Pasparta slouží několika různým účelům při prezentaci uměleckých děl, fotografií a dalších vizuálních artefaktů:

Estetická Funkce

Jednou z hlavních funkcí pasparty je estetická. Vytváří rám, který odděluje dílo od okolního prostoru a zvýrazňuje ho jako samostatný objekt. Pasparta může také pomoci určit optimální vizuální vzdálenost mezi dílem a pozorovatelem, což může ovlivnit celkový dojem z díla.

Pasparta vytváří rám kolem díla, který pomáhá oddělit dílo od okolí a zvýrazňuje ho jako samostatný objekt. Barva a šířka pasparty jsou voleny tak, aby ladily s vizuálním charakterem díla a podpořily jeho prezentaci.

Ochranná Funkce

Pasparta slouží i jako ochranný prvek. Oddělením díla od skla rámu snižuje riziko, že by se dílo při dotyku přímo dotýkalo povrchu skla a tím by bylo náchylnější k poškrábání nebo poškození vlhkostí kondenzující na skle.

Pasparta zvýrazňuje

Další významnou funkcí pasparty je vytváření kontextu pro dílo. Bílý nebo barevný okraj může dílo oddělit od svého okolí a nabídnout prostor pro interpretaci a analýzu. Tímto způsobem pasparta může podtrhnout atmosféru, styl nebo historický kontext díla.

Pasparta vytváří vizuální prostor mezi dílem a rámem, což umožňuje lépe vnímat detaily díla a současně podtrhnout jeho atmosféru, styl nebo historický kontext. Pasparta ovlivní způsob, jakým je dílo interpretováno.

Vizuální vzdálenost

Pasparta může být také použita k určení optimální vizuální vzdálenosti mezi dílem a pozorovatelem. Správně zvolená vizuální vzdálenost může ovlivnit celkový dojem a zážitek z díla.

Organizace výstavy

V galeriích a muzeích pasparty slouží k uspořádání a oddělení jednotlivých děl na výstavě. Pomáhají vytvořit jednotný vizuální styl výstavy a zároveň umožňují efektivní prezentaci různorodých děl.

Pasparta je více než jen dekorativní prvek. Je to důležitý aspekt v prezentaci vizuálních děl.

Potřebuje každý obraz paspartu?

Ne každý obrázek potřebuje paspartu. Použití pasparty závisí na mnoha faktorech, jako je typ díla, jeho velikost, styl, prezentace a osobní preference. Zde je několik faktorů, které by mohly ovlivnit rozhodnutí, zda použít paspartu:

 1. Velikost Díla: U menších děl může pasparta vytvořit iluzi většího prostoru a dát dílu větší vizuální váhu. U větších děl by pasparta mohla zvýraznit malost díla na velkém prostoru.
 2. Styl Díla: Moderní a abstraktní díla často volí minimalistický rámeček bez pasparty, zatímco klasická díla nebo portréty mohou být doplněny paspartou, která dodává eleganci.
 3. Barva a Materiál: Barva a materiál pasparty by měly ladit s dílem a rámem. Někdy může být pasparta zbytečná, pokud by rušila vizuální kompozici díla.
 4. Kontext Prezentace: Pokud je dílo součástí výstavy nebo sbírky, může být kontextuálně vhodné zvolit, zda dílu pasparta prospěje nebo naopak.
 5. Osobní Preference: Nakonec by měl být výběr pasparty také ovlivněn osobními preferencemi autora díla nebo majitele, který dílo vlastní. Někdo může preferovat klasický vzhled s paspartou, zatímco jiný by mohl upřednostňovat modernější prezentaci bez ní.

Výběr použití pasparty je tedy individuální a závisí na mnoha faktorech spojených s dílem a jeho prezentací.

Hodí se pasparta na plakáty?

Ano, pasparta se může hodit i na plakáty, ačkoli to závisí na konkrétních okolnostech, stylu plakátu a vašich preferencích. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit při rozhodování, zda použít paspartu na plakáty:

 1. Vzhled a Styl Plakátu: Pokud má plakát výtvarnou hodnotu nebo jde o umělecké dílo, pasparta může pomoci zvýraznit jeho vizuální atraktivitu a dodat mu profesionálnější vzhled.
 2. Rám a Prezentace: Pokud plánujete rámovat plakát, pasparta může vytvořit vizuální oddělení mezi plakátem a rámem. To může pomoci zamezit přímému kontaktu plakátu s průhledným sklem rámu a minimalizovat riziko poškrábání nebo poškození.
 3. Estetická Hlediska: Pasparta může přidat do plakátu další rozměr. Barva a šířka pasparty by měly ladit s vzhledem plakátu a mohou pomoci zvýraznit jeho hlavní motiv nebo informace.
 4. Rozměr Plakátu: U větších plakátů může pasparta pomoci vyvážit velikost plakátu v rámci celkového rámu. U menších plakátů může zase pasparta vytvořit iluzi většího prostoru.
 5. Záměr Prezentace: Pokud plakát slouží jako dekorace nebo umělecký objekt, pasparta může dodat plakátu vážnost a umocnit jeho vizuální efekt.
 6. Osobní Preference: Nakonec by měla být volba pasparty na plakátu ovlivněna vašimi osobními preferencemi a tím, jak vidíte estetický vzhled a prezentaci plakátu.

Většina komerčních plakátů, které jsou určeny k venkovnímu vystavení nebo jsou určeny k účelům, kde estetika nemá primární roli, obvykle paspartu nepoužívá. Na druhou stranu, pokud se jedná o výtvarný plakát nebo důležitý vizuální prvek, pasparta může přidat hodnotu prezentaci plakátu.

Historie a vývoj pasparty

Historie pasparty sahá až do středověku, kdy byla často používána v knižních iluminacích a manuskriptech. V té době měla spíše funkci oddělení textu od okraje stránky. S postupem času začala být pasparta využívána v rámci výtvarného umění a fotografií.

Ve 20. století, během modernistického hnutí, se přistoupilo k novým způsobům prezentace umění, které někdy zahrnovaly i absence pasparty. Tato tendence byla však narušena později, když byla znovu objevena její estetická a kontextuální hodnota. Dnes je pasparta rozšířeným prvkem v galeriích, muzeích a osobních sbírkách.

Jak si udělat paspartu na obraz

Můžete si doma vytvořit paspartu pro svá umělecká díla, fotografie nebo jiné vizuální artefakty. Zde je několik kroků, které můžete následovat:

Co budete potřebovat:

 • Karton nebo paspartový papír
 • Nůž nebo řezací nástroj
 • Pravítko
 • Pásky na paspartu nebo lepidlo na papír
 • Samotné dílo (obrázek, fotografii atd.)
 • Rám, do kterého chcete dílo vložit

Postup:

 1. Změřte Dílo: Nejprve změřte své dílo, abyste určili velikost pasparty. Přidejte k velikosti díla přibližně 2-5 cm na každou stranu, abyste získali rozměr pasparty.
 2. Vykrojte Paspartu: Použijte nůž nebo řezací nástroj k vykrojení pasparty z paspartového papíru nebo kyselina-volného kartonu. Můžete si vytvořit obdélník se středovým otvorem pro dílo.
 3. Vystřihněte Středový Otvor: Uprostřed pasparty vystřihněte otvor, který bude dostatečně velký na to, aby prezentoval dílo.
 4. Připravte Dílo: Uložte své dílo na zadní straně pasparty tak, aby bylo vidět skrze středový otvor.
 5. Upevnění Díla: Připevněte dílo na zadní straně pasparty páskami na paspartu nebo lepidlem na papír. Ujistěte se, že je dílo pevně přichyceno a že není nijak zahuštěné.
 6. Vložení do Rámu: Vložte paspartu s dílem do rámce. Ujistěte se, že je vše pevně na místě.
 7. Zavěšení: Zavěste rám s dílem na stěnu nebo na místo, kde chcete, aby bylo vystaveno.

Pokud jste prošli i našim Jak si vyrobit rám na obraz, tak už máte hotové dílo.

Je důležité si uvědomit, že tvorba pasparty může vyžadovat trochu cviku a trpělivosti, abyste dosáhli požadovaného výsledku. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi vytvořit paspartu, můžete také zvážit návštěvu specializovaného rámování nebo uměleckého obchodu, kde vám mohou pomoci vytvořit profesionální paspartu pro vaše dílo.

Item added to cart.
0 items -
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram
WhatsApp