Citáty Bukowski nepatří k nejslušnějším

citáty bukowski

Charles Bukowski, slavný americký spisovatel a básník, se stal jedním z nejikoničtějších a nejkontroverznějších literárních hlasů 20. století.

Jeho tvorba, ovlivněná jeho nekonvenčním životním stylem a bohatými životními zkušenostmi, se dotýká temných stránek lidské existence, alkoholismu, sexualitě a touhy po svobodě.

S jeho jedinečným pohledem na svět a surovou pravdivostí se stal Bukowski literárním fenoménem, jehož vliv trvá dodnes.

Nejznámější citáty Bukowski

Charles Bukowski, slavný americký spisovatel a básník, byl známý nejen svými kontroverzními díly, ale také svými výstižnými a silnými citáty. Jeho slova odrážejí jeho nekompromisní pohled na svět, jeho životní filozofii a boj za autenticitu. Zde se podíváme na některé z nejznámějších citátů od Bukowského, které dodnes oslovují a inspirují čtenáře po celém světě.

Charles Bukowski byl americký spisovatel a básník, který se proslavil svou upřímnou a hrubě realistickou tvorbou. Jeho citáty často reflektovaly jeho nihilistický pohled na život a jeho posedlost alkoholem. Níže uvádím 20 nejznámějších citátů od Bukowského a pokusím se je rozepisovat, abych přiblížil jejich význam.

Citát č.1: Najdi to, co miluješ, a nech to, ať tě zabije.

„Find what you love and let it kill you.“

 • Najdi to, co miluješ, a nech to, ať tě zabije.

Tento citát Bukowski vyjadřuje postoj k vášni a oddanosti. Podle něj je důležité najít to, co nás naplňuje a motivuje, a být ochotný za to obětovat i své životní pohodlí.

Citát č.2: Není to tak, že nemám lidi rád. Jen se cítím lépe, když nejsou kolem.

„I don’t hate people. I just feel better when they aren’t around.“

 • Není to tak, že nemám lidi rád. Jen se cítím lépe, když nejsou kolem.

Tento citát Bukowski odhaluje sám sebe. Má tendenci být introvertní a preferovat osamělost. Mnohdy si užíval samoty a pociťoval úlevu, když nemusel být ve společnosti ostatních lidí.

Citát č.3: O co jde nejvíc, je to, jak dobře procházíš ohněm.

„What matters most is how well you walk through the fire.“

 • O co jde nejvíc, je to, jak dobře procházíš ohněm.

Bukowski zdůrazňuje důležitost odolnosti a schopnosti čelit životním výzvám. Myslí si, že to, jak se s nimi dokážeme vyrovnat, je klíčové pro naši životní zkušenost.

citáty bukowski

Citát č.4: Někteří lidé nikdy nezešílejí. Jak strašlivý život musí vést.

„Some people never go crazy. What truly horrible lives they must lead.“

 • Někteří lidé nikdy nezešílejí. Jak strašlivý život musí vést.

Tento citát vyjadřuje Bukowského postoj k šílenství a odvahu přijmout nekonvenční myšlenky a způsoby života. Považuje za tragické, že někteří lidé nikdy nezkusí žít mimo ustálené normy.

Citát č.5: Problém světa spočívá v tom, že inteligentní lidé jsou plní pochybností, zatímco ti hloupí jsou plni sebevědomí.

„The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.“

 • Problém světa spočívá v tom, že inteligentní lidé jsou plní pochybností, zatímco ti hloupí jsou plni sebevědomí.

Tento citát odráží Bukowského kritický pohled na společnost. Myslí si, že mnoho inteligentních lidí trpí neustálými pochybnostmi, zatímco ti méně inteligentní mají nadměrné sebevědomí.

Citát č.6: Jsme tu, abychom se smáli přesile a žili svůj život tak dobře, že Smrt se bude třást, když nás vezme.

„We are here to laugh at the odds and live our lives so well that Death will tremble to take us.“

 • Jsme tu, abychom se smáli proti šancím a žili svůj život tak dobře, že Smrt se bude třást, když nás vezme.

Bukowski v tomto citátu vyzývá lidi, aby se neřídili společenskými očekáváními a překonali nemožné. Podle něj bychom měli žít plným a smysluplným způsobem, který vyvolává úctu a respekt.

Citát č.7: Pokud máš schopnost milovat, nejprve miluj sebe.

„If you have the ability to love, love yourself first.“

 • Pokud máš schopnost milovat, nejprve miluj sebe.

Bukowski si uvědomoval důležitost sebelásky a sebepřijetí. Věřil, že než můžeme milovat ostatní, musíme se nejprve naučit milovat sami sebe a přijmout se takoví, jací jsme.

Citát č.8: Musíš několikrát zemřít, než opravdu můžeš žít.

 1. „You have to die a few times before you can really live.“
 • Musíš několikrát zemřít, než opravdu můžeš žít.

Bukowski věřil, že zkušenosti s neúspěchy a bolestí jsou nezbytné pro skutečné žití a osobní růst.

Citát č.9: Genialita může spočívat ve schopnosti říct hlubokou věc jednoduchým způsobem.

„Genius might be the ability to say a profound thing in a simple way.“

 • Genialita může spočívat ve schopnosti říct hlubokou věc jednoduchým způsobem.

Tento výrok patří mezi klasické citáty Bukowski. On obdivoval schopnost vyjádřit něco významného a hlubokého prostým způsobem. Tento citát značí jeho respekt k jednoduchosti a srozumitelnosti ve výrazu.

Citát č.10: Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii hlasujete nejprve a potom dostáváte rozkazy; v diktatuře nemusíte ztrácet čas hlasováním.

„The difference between a democracy and a dictatorship is that in a democracy you vote first and take orders later; in a dictatorship you don’t have to waste your time voting.“

 • Rozdíl mezi demokracií a diktaturou je v tom, že v demokracii hlasujete nejprve a potom dostáváte rozkazy; v diktatuře nemusíte ztrácet čas hlasováním.

Bukowski byl kritický ke společenskému řádu a politickým systémům. Tento citát odráží jeho skeptický pohled na demokracii a ironicky naznačuje, že v diktatuře není nutné vynakládat úsilí na volby.

Citát č.11: Někdy vstaneš ráno z postele a myslíš si: To nezvládnu, ale vnitřně se směješ – vzpomínáš na všechny ty chvíle, kdy jsi se takhle cítil.

 1. „Sometimes you climb out of bed in the morning and you think, I’m not going to make it, but you laugh inside – remembering all the times you’ve felt that way.“
 • Někdy vstaneš ráno z postele a myslíš si: To nezvládnu, ale vnitřně se směješ – vzpomínáš na všechny ty chvíle, kdy jsi se takhle cítil.

Tento citát odráží Bukowského schopnost nalézt humor v obtížných situacích a překonat negativní myšlenky. Připomíná nám, že jsme se už mnohokrát ocitli na dně, ale vždy jsme se z toho dokázali vymanit.

Citát č.12: Nevím, jak je to s ostatními lidmi, ale když se ráno probudím, musím si dát kávu, než mohu mluvit.

„I don’t know about other people, but when I wake up in the morning, I must have my coffee before I can talk.“

 • Nevím, jak je to s ostatními lidmi, ale když se ráno probudím, musím si dát kávu, než mohu mluvit.

Bukowski byl známý svou láskou k alkoholu a kávě. Tento citát zdůrazňuje, jakou důležitost přikládal kávě jako svému rituálu a stimulaci pro začátek dne.

Citát č.13: Intelektuál říká jednoduchou věc složitým způsobem. Umělec říká složitou věc jednoduchým způsobem.

„An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way.“

 • Intelektuál říká jednoduchou věc složitým způsobem. Umělec říká složitou věc jednoduchým způsobem.

Bukowski přisuzoval větší hodnotu jednoduchosti a přímosti než složitým intelektuálním výkladům. Tento citát vyjadřuje jeho obdiv k umělcům, kteří dokážou komplikované věci vyjádřit srozumitelným způsobem.

Citát č.14: Dělat nudnou věc s stylem, to je to, co nazývám uměním.

„To do a dull thing with style-now that’s what I call art.“

 • Dělat nudnou věc s stylem, to je to, co nazývám uměním.

Bukowski byl známý svým neortodoxním stylem a snahou o přinášení originality do běžných činností. Tento citát vyjadřuje jeho názor, že i v prostých a nudných činnostech je možné najít uměleckou hodnotu, pokud jsou prováděny s osobitým stylem.

Citát č.15: Všichni zemřeme, všichni; co za cirkus! To by nám mělo samo o sobě přimět, abychom se navzájem milovali, ale nedělá to. Jsme terorizováni a zdeptáváni triviálnostmi, jsme pohlceni ničím.

„We are all going to die, all of us; what a circus! That alone should make us love each other, but it doesn’t. We are terrorized and flattened by trivialities, we are eaten up by nothing.“

 • Všichni zemřeme, všichni; co za cirkus! To by nám mělo samo o sobě přimět, abychom se navzájem milovali, ale nedělá to. Jsme terorizováni a zdeptáváni triviálnostmi, jsme pohlceni ničím.

Bukowski často reflektoval nad lidskou podstatou a nesmyslností života. Tento citát naznačuje, že vědomí naší konečnosti by nás mělo přimět k lásce a soucitu ke druhým, ale často jsme pohlceni nepodstatnými věcmi a malichernostmi.

Citát č.16: Nejdůležitější je to, jak dobře procházíš ohněm.

„What matters most is how well you walk through the fire.“

 • Nejdůležitější je to, jak dobře procházíš ohněm.

Tento citát zdůrazňuje důležitost odolnosti a schopnosti čelit životním výzvám. Bukowski věřil, že to, jak se s nimi dokážeme vyrovnat, je klíčové pro naši životní zkušenost.

Citát č.17: Pokud se rozhodneš to zkusit, jdi až do konce. Jinak vůbec nezačínej.

„If you’re going to try, go all the way. Otherwise, don’t even start.“

 • Pokud se rozhodneš to zkusit, jdi až do konce. Jinak vůbec nezačínej.

Bukowski si cenil odhodlání a nasazení při sledování svých cílů. Tento citát vyjadřuje jeho postoj, že pokud se do něčeho pouštíme, měli bychom to dělat naplno a neváhat před překážkami.

Citát č.18: Nevím, co dělat. Chci se zabít.

„I don’t know what to do. I want to kill myself.“

 • Nevím, co dělat. Chci se zabít.

Bukowski se ve svých dílech často otevřeně vyrovnával se svými temnými myšlenkami a vnitřními démony.

Citát č.19: Neměl jsem zájem o drobnou krádež. Chtěl jsem celý svět nebo nic.

„I wasn’t much for petty thievery. I wanted the whole world or nothing.“

 • Neměl jsem zájem o drobnou krádež. Chtěl jsem celý svět nebo nic.

Bukowski měl sklony ke krajnostem a toužil po velkých zážitcích a úspěších, nebyl spokojen s malichernostmi.

Citát č.20: Svobodná duše je vzácná, ale poznáte ji, protože se cítíte dobře, velmi dobře, když jste v její blízkosti nebo s ní.

„The free soul is rare, but you know it when you see it – basically because you feel good, very good, when you are near or with them.“

 • Svobodná duše je vzácná, ale poznáte ji, protože se cítíte dobře, velmi dobře, když jste v její blízkosti nebo s ní.

Bukowski ve svých dílech často zdůrazňoval význam svobody a autenticity. Tento citát vyjadřuje, že setkání s osobou s volnou duší nás obohacuje a naplňuje pozitivními emocemi.

Citát č.21: Problém světa je, že každý zaostává o pár drinků.

„The problem with the world is that everyone is a few drinks behind.“

 • Problém světa je, že každý zaostává o pár drinků.

Tento citát odráží Bukowského proslulou lásku k alkoholu a jeho přesvědčení, že mnoho lidí používá alkohol jako útěk nebo prostředek k utišení svých vnitřních konfliktů.

Citát č.22: Někdy prostě musíš močit do dřezu.

„Sometimes you just have to pee in the sink.“

 • Někdy prostě musíš močit do dřezu.

Tento citát zdůrazňuje Bukowského rebelantskou a nekonformní povahu, která mu často dávala dojem outsidera.

Některé citáty Bukowski jsou nesmrtelné.

Citát č.23: Myslím, že většina lidí přemýšlí o nespravedlnosti jen tehdy, když se jí dotkne osobně.

„I guess the only time most people think about injustice is when it happens to them.“

 • Myslím, že většina lidí přemýšlí o nespravedlnosti jen tehdy, když se jí dotkne osobně.

Bukowski byl kritický vůči lidskému sebezaujetí a zaujatosti a poukazoval na skutečnost, že mnoho lidí si uvědomuje nespravedlnost až ve chvíli, kdy sami sebe postihne.

Životopis Bukowského

Charles Bukowski se narodil 16. srpna 1920 v Německu, avšak své dětství prožil v Los Angeles. Jeho mládí bylo poznamenáno chudobou, násilím a alkoholismem, což se stalo hlavními tématickými prvky jeho literární tvorby. Bukowski prožil dlouhá léta ve společnosti outsidery, a to se odrazilo v jeho díle, které se vyznačuje syrovou autenticitou.

I přes svou pověst rebelujícího umělce byl Bukowski nadaným pozorovatelem lidské povahy. Jeho díla nabízejí nekompromisní pohled na lidskou existenci, která se potýká s utrpením, touhou a beznadějí. Přestože jeho život byl často turbulentní a plný konfliktů, jeho práce si získala široký okruh čtenářů po celém světě.

Charles Bukowski zemřel 9. března 1994, ale jeho odkaz přetrvává. Jeho dílo, i přes svou kontroverzi, inspirovalo mnoho dalších spisovatelů a básníků a ovlivnilo literární scénu po celém světě. Jeho příběhy o lidské podstatě a touze po svobodě oslovují čtenáře různých generací a pohání je ke kritickému myšlení a hledání vlastní cesty ve světě.

Dnes by se asi Bukowski bavil dobře, že jsou citáty Bukowski tolik vyhledávané.

Literatura Bukowského

Jeho první kniha, „Post Office“ (Pošta), byla publikována v roce 1971 a zahájila jeho literární kariéru. Ve svých dílech se otevřeně vyrovnával se svým životem plným nadměrného pití, ničivých vztahů a práce na úřadě pošty. Jeho styl psaní byl drsný, upřímný a někdy až hrubý, což mu vyneslo pověst kontroverzního autora.

Během své kariéry napsal několik dalších románů, včetně „Factotum“ (Obsluha), „Women“ (Ženy) a „Ham on Rye“ (Šunka na žito), které dále prohloubily jeho literární význam. Jeho básně byly publikovány v různých sbírkách, jako například „Love is a Dog From Hell“ (Láska je pejsek z pekla) a „You Get So Alone at Times That It Just Makes Sense“ (Někdy se tak osamíš, že je to jediný smysl).

Bukowskiho literatura často oslavuje obyčejné lidi, ti, kteří se pohybují na okraji společnosti, a upozorňuje na jejich utrpení a touhu po svobodě. Jeho slova jsou plná hrubého humoru a nekompromisního realismu, který čtenáře naléhavě vtahuje do světa jeho postav. Jeho styl psaní byl jedinečný a snadno rozpoznatelný, což ho učinilo jedním z nejznámějších amerických autorů své doby.

Charles Bukowski byl výjimečným spisovatelem, který odhalil temné stránky lidského života a přitom neztratil naději a smysl pro humor. Jeho díla jsou neustálou připomínkou, že i v nejtemnějších chvílích se skrývá krása a lidská odolnost. Jeho odkaz přetrvává jako upřímné a přesvědčivé svědectví o životě samotného.

Item added to cart.
0 items -
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
Instagram
WhatsApp